Aankoop

Aankoopbegeleiding bij het kopen van een woning

- Oriënterend gesprek

Aan de orde komt onder meer 'wat kan HHW makelaars voor u betekenen in het zoekproces' en er wordt besproken welke deskundige begeleiding u van ons kunt verwachten.

Iedere NVM-makelaar heeft een goed inzicht van vraag en aanbod op de markt via een uitwisselingssysteem op de computer. In dit uitwisselingssysteem zijn alle woningen opgeslagen die via de NVM-makelaar in en buiten de regio te koop zijn. Hij heeft daardoor automatisch inzicht in de prijsontwikkeling, hoe lang woningen te koop staan en of er veel of weinig aanbod is. Bij het kopen van een woning moet u verder rekening houden met juridische en bouwkundige aspecten, overheidsregelingen, bestemmingsplannen, en dergelijke. Wij beschikken over de nodige kennis en informatie. Wij begeleiden òf de verkoper òf de koper; niet beide tegelijk. In de gevallen dat wij niet de verkoper begeleiden kunnen wij u terzijde staan bij de aankoop van uw huis. U heeft dan evenals de verkoper een eigen deskundig adviseur.

- Wat zijn uw woonwensen

Eerst bespreken wij uw woonwensen en stellen een woning- en financieringsprofiel op. Vervolgens nemen wij met u de ontwikkelingen op de markt door en het prijsniveau van diverse woningen die u aanspreken.

- De woningmarkt en bezichtigingen

Naar aanleiding van het door u ingevulde woonprofiel ontvangt u het speciaal voor u geselecteerde aanbod uit ons NVM-uitwisselingssysteem. In overleg met u wordt er een bezichtigingsroute samengesteld waarbij per geselecteerde wijk één of meerdere woningen, die representatief is/zijn voor die wijk, worden bekeken. Middels deze route krijgt u een indruk van hetgeen u kunt verwachten binnen uw wensenpakket en wij krijgen een beter beeld van de woning die u zoekt.

- Evaluatiegesprek

Wij bespreken met u of de geselecteerde woningen c.q. wijken die tijdens de bezichtigingsroute aan de orde zijn gekomen voldoen aan uw eisen en verwachtingen. Hierbij worden nuchter en zakelijk de voor- en nadelen op een rij gezet. Wellicht moet het woonprofiel bijgesteld worden.

- Zoekproces
Uw woonprofiel en woonwensen zijn nu concreet. Wij gaan doelgericht met u zoeken naar de door u gewenste woning. U wordt dagelijks telefonisch of per fax op de hoogte gehouden van het nieuwste aanbod, waarop eventuele bezichtigingen volgen welke altijd onder onze deskundige begeleiding plaatsvinden.

- De onderhandelingen
U kunt rekenen op een goed onderbouwd advies met betrekking tot de bouwkundige en juridische aspecten. In nauw overleg met u voeren wij de onderhandeling. Het sluiten van de koopovereenkomst moet op een juridisch verantwoorde wijze gebeuren. Daarbij is het met name van belang dat bijzondere bepalingen en voorwaarden expliciet in de koopakte worden opgenomen.

- Begeleiding koopakte, notaris
De onderhandeling is met succes afgerond, de koop is gesloten en de koopakte wordt opgesteld. Stapsgewijs nemen wij de koopakte met u door en wij wijzen u op uw rechten en plichten.

Vanzelfsprekend kunnen wij voor u de benodigde "financiering op maat" verzorgen. Wij dragen er zorg voor dat de notaris alle benodigde informatie tijdig en in goede orde ontvangt. Tot besluit vindt er voor de notariële overdracht een laatste inspectie van de woning plaats waarna het transport bij de notaris volgt.


Voor vrijblijvend advies kunt u telefonisch of per email contact met ons opnemen:

T: +31 (0) 20 676 44 44

E: info@hhwmakelaars.nl